آموزش درست کردن قاب گوشی موبایل به شکل خرس | فلیم

آموزش درست کردن قاب گوشی خرسی با روشی ساده برای درست کردن این قاب از وسایلی مثل فوم های رنگی,چسب,قیچی ,کاغذ,مداد,فویل استفاده می کنید در ادامه کلیپ می توانید مراحل انجام کار و ابعاد قاب را مشاهده کنید.

(۱۴۳۴۹)