درست کردن مداد شمعی طرح کاپ کیک | فیلم

وسایل مورد نیاز برای درست کردن مداد شمعی کاپ کیکی :

قالب مافین

قالب طرح خامه

مداد شمعی

قیچی

چاقو

چسب تفنگی

نکات آموزشی :

مانند فیلم مداد شمعی ها را از جلدشان خارج کرده و سپس آن ها را به قطعات کوچکتر خورد کنید و در قالب ها بریزید و در فر قرار دهید.

(بهتر است از قالب های سیلیکونی استفاده کنید )

پس از سفت شدن مداد شمعی ها با استفاده از چسب تفنگی دو روی کاپ کیک را بهم وصل کنید

(۳۵۵۶)