ترفند کاربردی برای مرتب ماندن وسایل دانش آموزان داخل جامدادی | فیلم

تزیین داخل جا مدادی کودک باروشی جالب و ساده که باعث می شود از کیف مداد رنگی به عنوان دفتر نقاشی هم استفاده کرد.

این روش باعث می شود مداد یا وسایل داخل کیف جامدادی از داخل آن بیرون ریزند این ویدیو به شما آموزش درست کردن یه جا مدادی مرتب را نشان می دهد

لوازم مورد نیاز:

جعبه مداد رنگی یا مداد

چسب

قیچی

گیره های کوچک لباس برای نگه داشتن کاغذ

(۲۷۶۸)


2,768
بازدیدها