آموزش بافت دستبند دوستی “طرح گل” | فیلم

برای بافت این دستبند بافتنی به سه تار نخ مخصوص دستبند دوستی تاروپود به متراژ ۲۱۰سانتیمتر نیازمندیم.

من در این آموزش برای بافت دستبند گل  از رنگ های زرد،سبزوقرمز استفاده کرده ام.

برای شروع بافت این دستبند از حلقه ابتدایی دستبند دوستی استفاده می کنیم و حلقه رو با حدود ۱۲تا۱۴ گره برگردون به چپ (گره اکشی)می بافیم

بافت را با نخ قرمز در مرکز کار شروع می کنیم

و با یک گره چپ به راست دو تار نخ قرمز رو بهم متصل می کنیم .

حالا می خوایم قسمت راست دستبند دوستی مونو ببافیم ،با نخ قرمز بر روی نخ زرد یک گره راست به چپ می زنیم .

سپس با نخ قرمز گره سوم رو بر روی نخ سبز و با گره برگردون  چپ می بافیم .

حالا قسمت راست کار رو کنار می گذاریم و همن کار رو قسمت روبرو به صورت تقارن می بافیم

یعنی ابتدا با نخ قرمز بر روی نخ زرد یک گره راست به چپ  و بر روی نخ سبز گره برگردون راست می زنیم.

نخ قرمز رو فعلا کنار می گذاریم ،همانطور که در تصویر بالا می بینید دوتار نخ زرد رنگ در مرکز کار کنار هم قرار گرفته اند ابتدا با یک گره چپ به راست این دورا به هم متصل می کنیم .

سپس دوباره نخ های قرمز رو بر روی نخ های زرد باید ببافیم.برای این کار در سمت راست با نخ قرمز یک گره راست به چپ و در سمت چپ با نخ قرمی یک گره چپ به راست بر روی نخ های زرد می بافیم

بعد از بافت مرحله بالا دو تار نخ قرمز دوباره در کنار هم قرار می گیرند ،دوباره این دو تار نخ را با گره چپ به راست (یا راست به چپ)به یکدیگر متصل می کنیم

تا اینجا گل ما بافته شد حالا قسمت سبز رنگ رو می خوایم ببافیم برای اینکار در سمت راست دو نخ زرد وقرمیز به عنوان ستون قرار می دهیم و بانخ سبز رنگ شروع به بافت گره برگردون راست به تعداد ۵ عدد می کنیم .

سمت چپ کار رو هم به همین صورت بافته می شود، با  این تفاوت که ۵گره برگردون چپ می بافیم .

تا اینجا کار ما تمام شده و می توانید با تکرار مراحل بالا بافت دستبند خود را ادامه دهید .

البته اگه خواستید ترکیب رنگ گل این دستبند عوض شود فقط کافیست این بار جای نخ های زرد و قرمز رو عوض کنید!!

منبع : سایت تار و پود

(۷۷۶۶)