آموزش درست کردن مایع دستشویی نوتلا | فیلم

وسایل مورد نیاز :

شیشه نوتلا 

مایع دستشویی 

کاسه

پودر کاکائو

قاشق

قیچی

چسب تفنگی

نکات مهم :

از مایع دستشویی معمولی و با اسانس وانیل یا بادام استفاده کنید

شیشه مایع دستشویی رو دور نیندازید مطایق فیلم سر آن را جدا کنید و از آن استفاده کنید

قاشق به قاشق پوودر کاکائو را اضافه کنید و مطمئن شوید که به طور کامل مخلوط شده

(۱۷۲)


172
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>