آموزش ساخت دستبند مدل «سنتی» با مهره | فیلم

رنگ و مدل و اندازه ابزارهای این دستبند بستگی به سلیقه شما دارد اما ابزاری که نیاز دارید به شرح ذیل است:

طناب چرمی گرد قهوه ای (۱٫۸ میلی متر)

نخ ابریشمی برای مهره ها

سوزن

مهره

چسب

قیچی

به اندازه ۷۵ سانتیمتر از طناب چرمی برش بدهید و از وسط تا کنید و از قسمت تا شده یک گره کور بزنید. سپس همانند تصویر با چسب روی تخته محکم کنید تا حرکت نکند.

۷۵ سانتیمتر نخ ابریشمی ببرید و از سوزن رد کنید.

انتهای نخ ابریشمی را به طناب سمت چپ گره بزنید. به طوری که به اندازه ۱۰ سانتیمتر دنباله داشته باشد.

نخ و سوزن را از یکی از مهره ها رد کنید و مهره را در ابتدای طناب چرمی که گره خورده است قرار دهید

سپس سوزن را از زیر طناب چرمی سمت راست رد کنید و همچنان که نخ و سوزن را در جهت راست نگه داشته اید مهره را وسط دو طناب چرمی قرار دهید

سپس جهت نخ و سوزن را عوض کنید از روی طناب چرمی رد کرده و بعد دوباره از وسط مهره رد کنید.

نخ و سوزن را از زیر طناب چرمی سمت چپ رد کنید و آن را بکشید تا جای مهره بین دو طناب چرمی محکم شود.

مهره دوم را بردارید و همان مراحل را دوباره تکرار کنید. سوزن را از مهره رد کرده و از زیر طناب چرمی سمت راست رد کنید. سپس نخ را محکم در جهت راست نگه دارید و جای مهره را بین دو طناب چرمی محکم کنید.

جهت نخ سوزن را عوض کرده و آن را از داخل مهره رد کنید. سپس سوزن را از زیر طناب چرمی سمت چپ رد کنید و بکشید تا جای مهره بین دو طناب محکم تر شود.

مهره ها را به هم بچسبانید تا بین شان فاصله نباشد.

همینطور مهره ها را اضافه کنید

تمام مهره ها را به همین روال اضافه کنید تا زمانی که به اندازه دلخواهتان برسید. این مدل دستبند یک دور دور مچ دست بپیچد زیباتر است اما می توانید کمی آن را بلندتر درست کنید تا چند دور دور مچ دست بپیچانید.

هنگام درست کردن دستبند نخ ابریشمی کمی سفت می شود. اما نگران نباشید می توانید با استفاده از سوزن، نخ ابریشمی را شل تر کنید. اگر کارتان با مهره ها تمام شده است نخ ابریشمی را به طناب ابریشمی سمت چپ گره بزنید.

برای محکم کردن انتهای نخ ابریشمی آن را دو مرتبه همانند عدد ۸ انگلیسی به دور هر دو طناب چرمی بچرخانید و محکم بکشید. سپس سوزن را همانند تصویر از وسط قسمت انتهایی طناب رد کنید تا محکم شود

هر سه طناب را با هم گره کور بزنید و گره را تا نزدیک مهره ها بکشید.

برای محکم تر شدن کار یک گره دیگر به طناب بزنید.

دنباله نخ ابریشمی که در ابتدای کار رها کرده بودید را از سوزن رد کنید. سپس سوزن را از داخل اولین مهره رد کنید و نخ اضافی را ببرید.

منبع : سایت بدونیم

(۳۱۵۳۲)