آموزش درست کردن گوسفند تزیینی با وسایل ساده | فیلم

وسایل لازم برای این کار قیچی, پنبه, لوله مفوایی داخل رول دستمال کاغذی, چسب, مداد و وسایل تزیینی که در تصویر قابل مشاهده است و شما می توانید در کمترین زمان یک وسیله بازی و حتی تزیینی درست کنید.

(۳۱۸۱)