آموزش بافت دستبند دوستی طرح «چشم زخم» | فیلم

امروز براتون آموزش بافت یک دستبند خاص از سری دستبندهای مکرومه رو آماده کرده ام.

برای شروع بافت نیاز به ۱۹ تار نخ کتان تاروپود به رنگ مشکی، به اندازه تقریبی ۱۵ سانت داریم .برای بافت راحت تر این دستبند به جای تخته شاسی بهتر است ار یک تکه آکاسیف برای  فیکس کردن استفاده کنیم و طبق تصویر های زیر با استفاده از سوزن ته گرد ویا چسب محکم این ۱۹ تار نخ رو کنار هم به عنوان ستون بافت قرار می دهیم.

بافت رو از حدود پنح سانت پایین تر از محل چسب شروع می کنیم و ابتدا ۸تار نخ از دو طرف کار رو کنار می گذاریم و بافت رو روی سه تار وسط شروع می کنیم.

مرحله اول :یک تار نخ تاروپود مشکی به اندازه ۱۵ سانت بر میداریم و از سمت چپ شروع به بافت بر روی سه تار مرکزی و به سمت راست به صورت افقی گره میزنیم (گره چپ به راست)

مرحله دوم :با همان نخ مشکی کار رو ادامه میدهیم و از راست به سمت چپ دوباره روی دو ستون بعدی گره راست به چپ می زنیم.بعد بافت دو سر نخ مشکی در کنار هم قرار می گیرند.تا اینجه قسمت مرکزی چشم بافته شد.

مرحله سوم:در این مرحله به سه تار نخ تاروپود و به رنگ آبی (حدود۴۰سانت) نیاز داریم .ابتدا دو نخ پایه به بافت اضافه می کنیم یعنی در مرحله قبل روی سه پایه بافت زدیم و در این مرحله دو پایه (از ۱۹پایه ستون اصلی)از دوطرف باید اضافه بشه.با نخ آبی از سمت چپ به سمت راست گره چپ به راست میزنیم (پنج گره ).برای راحتی کار من بافت رو با سوزن ته گرد بر روی آکاسیف فیکس کردم.

مرحله چهارم:حالا دوباره دو پایه ستون از دو طرف کار به وسط اضافه می کنیم و با نخ آبی دوم روی ۷پایه ۷گره چپ به راست مثل مراحل قبل میزنیم.

مرحله پنجم:این بار باز هم با نخ آبی و بر روی ۹ پایه از ستونها، بافت رو مثل مراحل قبل انجام میدهیم.

مرحله ششم:حالا باید قسمت سفیدی چشم رو ببافیم .در اینجا ۲تار نخ به متراژحدود۵۰سانت نیاز داریم و در این مرحله مثل روال قبل از دو طرف دوپایه به وسط اضافه می کنیم و روی ۱۱پایه گره چپ به راست از سمت چپ کار می بافیم.

مرحله هفتم:این بار از دوطرف ۴پایه به مرکز اضافه می کنیم و نخ سفید دوم رو روی ۱۵پایه گره چپ به راست مثل مراحل قبل می بافیم.

مرحله هشتم:در این مرحله می خواهیم هاله دور چشم رو به رنگ قهوه ای ببافیم ،بنابراین نیاز به یک تار نخ تاروپود به متراژحدودی ۶۰سانتیمتر نیاز داریم .۴پایه باقی مونده در دو طرف کار رو به وسط می آوریم و ۱۹گره چپ به راست بر روی تمام ستون ها می زنیم .

تا اینجا نصف چشم رو بافتیم .

حالا کار رو از روی آکاسیف برمیداریم و برعکس می کنیم و دوباره باچسب یا سوزن ته گرد کار رو روی آکاسیف فیکس می کنیم و شروع به بافت  قسمت دوم چشم  مثل  مراحل قبل می کنیم.

مرحله نهم :اولین نخ آبی در مرکز چشم رو برمیداریم و بر روی ۵ستون مرکزی گره چپ به راست میزنیم.

مرحله دهم:دومین نخ آبی در مرکز رو برمیداریم و برروی ۷پایه مرکزی از چپ به سمت راست گره میزنیم.

مرحله یازدهم:سومین نخ آبی رو هم بر روی ۹پایه ای که قبلا با همان نخ بافتیم رو دوباره از چپ به راست گره میزنیم.

مرحله دوازدهم :با اولین نخ سفید و بر روی ۱۱پایه گره چپ به راست میزنیم.

مرحله سیزدهم:باز هم نخ بعدی نوبت نخ سفید است که روی ۱۵پایه گره میخورد.

مرحله چهاردهم:آخرین نخ یعنی قهوه ای رو هم از چپ به راست بر روی تمام پایه ها گره میزنیم.

تا این مرحله بافت اصلی چشم به اتمام میرسد.این دستبند برخلاف مدلهای دیگه دستبند قسمتی که تا الان بافتیم در یر کار قرار میگیرد وتصویر زیر رویه کار خواهد شد.

حالا بافت رو از روی آکاسیف برمیداریم .و ابتدا اضافه های نخ های مشکی وآبی وسفید وقهوه ای که با آنها چشم رو بافتیم تا حدود نیم سانتی بافت قیچی میزنیم و بااستفاده از یک قلاب ظریف ابتدا داخل کار مخفی می کنیم و سپس با استفاده از چسب قطره ای (خیلی کم استفاده شود)نخ ها رو فیکس می کنیم.

۶تار نخ مشکی تاروپود به متراژ۵۰سانت به کارمون اضافه می کنیم .این شش تار نخ رو کنار هم قرار میدهیم و چشمی رو که بافتیم در حدود ۲۰سانت پایین تر برای بافت مثل تصویر زیر قرار میدهیم.(سه تار نخ سمت چپ و سه تار نخ سمت راست چشم قرار میگیرد)

مرحله پانزدهم:قبل بافت یک طرف کار رو با چسب فیکس کنید تا راحت ترببافید.

تمام ۱۹پایه که در دو طرف چشم قرار گرفته اند تک به تک باید بر روی سه تار نخ گره بخورند .برای این منظور در سمت راست سه تار نخ رو که در زیر کار قرار گرفته رو به عنوان ستون(سه تار باهم یک ستون رو تشکیل میدهند) در نظربگیرید و تک به تک گره چپ به راست بزنید.

سمت چپ چشم رو هم با گره راست به چپ بر روی سه تار مشکی که یکی در نظر میگیریم و ۱۹گره زده میشودتا دورچشم شکل بگیرد

به آخرین مرحله بافت رسیدیم ابتدا ۱۹پایه ستون در دو طرف چشم رو تا نیم سانتی قیچی می کنیم.

و با استفاده از چسب قطره ای تمام نخ های اضافی رابه پشت کار برمیگردانیم و روی کار فیکس می کنیم.در آخر برای تمیزی پشت کار بهتر است از چرم و یا فوم استفاده کنید و با چسب قطره ای به پشت کار بچسبانید.

در آخر به اندازه دور مچ از دو طرف گیس باف ببافید و یا از بافت های دستبند پاراکورد که قبلا آموزش داده ایم استفاده کنید.

منبع : تارو پود

(۱۱۴۸۳)