آموزش بافت دستبند دوستی مدل موج | فیلم

وسایل مورد نیاز:

برای بافت این دستبند نیاز به نخ کتان در ۳ رنگ  نیاز داریم .

از سمت چپ دسبند نخ شماره ۶۸ و ۱۰ رو ۱۲۰ سانتیمتر و باقی نخ ها رو ۱۰۰ سانتیمتر بگیرین.استفاده از قفل و گیره دستبند دوستی،حلقه یا گیس بافت ابتدایی رو به عهده خودتون میذاریم و  با کمک الگو نخ ها رو به این شکل میچنیم

مرحله اول:

۱۰ رشته نخ در ۵ دسته داریم

دسته اول و دوم رو گره چپ به راست میزنیم

دسته سوم چهارم و پنجم رو گره راسته به چپ

مرحله دوم:

نخ ابتدا و انتها رو کره طبق روال بافت دسته ای کنار میذاریم.حالا ۴ دسته نخ برای بافت داریم

دسته اول گره برگردون چپ لازم داره

سه دسته نخ بعدی گره راست به چپ میخورن

مرحله سوم:

نخ های کنار گذاشته رو که برگردوندیم به تمام دسته ها گره راست به چپ میزنیم

مرحله چهارم:

برای بافت این رج نخ ابتدا و انتها رو کنار میذاریم

دسته اول تا سوم گره راست به چپ لازم دارن و دسته چهارم گره برگردون راست

مرحله پنجم:

نخ های کنار گذاشته رو که برگردوندیم باید دسته اول و دوم و سوم رو گره راست به چپ

و دسته چهارم و پنجم که گره چپ به راست میخوره

مرحله ششم:

این رج با کنار گذاشتن نخ ابتدا وانتها

زدن گره برگردون راست به دسته اول، گره راست به چپ به دسته دوم و گره چپ به راست برای دو دسته آخر بافته میشه

مرحله هفتم:

نخ های کنار گذاشته رو برمیردونیم توی بافت

دسته اول و دوم گره چپ به راست

دسته سوم گره راست به چپ

دسته چهارم و پنجم هم مثل دو دسته اول گره چپ به راست میخورن

مرحله هشتم:

نخ ابتدا و انتها رو کنار میذاریم

دسته اول و دوم و سوم رو گره چپ به راست میزنیم

و یه دسته نخ هم برامون باقی مونده که گره برگردون چپ میخوره

(۶۸۳۲)