آموزش بافت دستبند زیک زاکی چند رنگ | فیلم

وسایل مورد نیاز:

مثل همیشه نخ کتان ترک در ۸ رشته و دو رنگ احتیاج داریم.نخ ها بین ۸۰ تا ۹۰ سانتیمتر باشن کافیه.حلقه یا گیس بافتشو به سلیقه ی خودتون بزنین و بعد با کمک الگو اونها رو به این شکل مرتب کنین(۸ رشته نخ در ۴ دسته برای بافت)

در اینجا ما بافتمان را با ۵ تار نخ انجام می دهیم که شما می توانید تعداد آن را بنا به سلیقه خود کم ویا زیاد کنید. بافت این دستبند از ترکیب ۲ تا دستبند زیگزاگی ساده است که هرکدام جداگانه بافته می شوند وبعد ازبافت با هم ترکیب می شوند .

همان طور که در تصویر می بینید اولین دستبندی را که می بافیم ، از سمت چپ کار شروع می شود وگره چپ به راست زده می شود.

وبا بافت هفت رج به بافت معکوس زیگزاگی می رویم وگره از راست به چپ می زنیم

وتا آخر بافت ادامه می دهیم .

حالا نوبت بافت دستبند دوم  می رسد .دوباره ۵ تار نخ صورتی پررنگ برمی داریم وبعد از گره بافت را شروع می کنیم

این بار بافت دستبند را از سمت راست کار شروع می کنیم و هفت رج اول را گره های از راست به چپ می زنیم.

بعد از بافت دو دستبند دوستی مانند تصویر زیر این دو دستبند را به هم پیچ می دهیم وبا قیچی کردن اضافه نخ با استفاده از قفل دستبند آخر کار و اول کار را مرتب می کنیم

منبع : تار و پود

(۷۵۴۸)