آموزش درست کردن کیف دستی سبک با استفاده از فوم | فیلم

در این ویدئو آموزش درست کردن کیف پول را باروشی  ساده و قابل دسترس با وسایلی که به آسانی تهیه می شود را به شما آموزش می دهیم .

مواد مورد نیاز برای این کار فوم و مقداری مروارید برای روی کار است ابعاد در ویدئو مشخص است.

(۷۹۳۲)