آموزش اوریگامی؛ درست کردن ستاره سه بعدی | فیلم

با استفاده از ترفند اوریگامی می توان اشکال مختلف درست کرد مانند ستاره سه بعدی.ابعاد این طرح در ویدئو مشخص است.

در این روش می توان از کاغذ یا مقوا استفاده کرد.

(۱۸۵۳۶)