درست کردن سگ با کاغذ و تکنیک اوریگامی | فیلم

در واقع اوریگامی، هنر و اندیشه تا کردن کاغذ برای خلق اشکال مختلف از قبیل  حیوانات،وسایل تزئینی، شکل­های هندسی و اشکالی مرتبط با گرافیک، معماری، صنعت . بدون نیاز به استفاده از چسب و قیچی می باشد، که از هنرهای کهن کشور ژاپن به حساب می­ آید.

در این ویدیو آموزش ساخت یک سگ با استفاده از کاغذ و تکنیک اوریگامی را خواهیم دید!

(۶۱۸۸)