چگونه بدون استفاده از پرگار دایره بکشیم+فیلم

چگونه بدون استفاده از پرگار دایره بکشیم

یک روش بسیار ساده و ایده آل برای کشیدن دایره با دست این است که دست یا انگشتی از یکی از دستان خود را روی کاغذ بطور ثابت نگه دارید و در حالی که در دستتان مداد را گرفته اید با دست دیگرتان کاغذ را  سیصد و شصت درجه بچرخانید تا دایره بطور کامل و بی نقص برای شما ایجاد شود.

(۳۷۲)


372
بازدیدها