آموزش درست کردن جا دستمال کاغذی با استفاده از شیشه مربا | فیلم

با یک عدد بطری مربا و مقداری مقوا می توانید جا دستمال کاغذی زیبایی بسازید.

(۸۷۰۹)