چهار روش برای بستن بند کفش های کتانی | فیلم

شما تاکنون ۱۰۰ درصد یک کفش بند دار داشته اید حتما به این موضوع فکر کرده اید که بند کفش مثل سایر چیزها جلب توجه نمی کند، یا بر روی تیپ شما تاثیر خاصی ندارد!

اگرچه خیلی ها فقط از یک روش برای بستن بند کفش های خود استفاده می کنند، روش های بی شماری دیگری هم وجود دارد. بند کفش را می شود بر اساس مد، راحتی و کارایی به روش های مختلف بست که برخی از آن ها چندان آسان نیست اما این ویدیو چهار روش مختلف از بستن بند کفش های کتانی را نشان میدهد که بدون شک از عهده انجام آن ها بر خواهید آمد.

(۱۰۲۶)


1,026
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>