آموزش درست کردن کاردستی به شکل هویج با اوریگامی | فیلم

با استفاده از هنر زیبای اوریگامی می توانید برای کودکان خود کاردستی هویج درست کنید.

(۴۶۶۱)