راحت ترین روش پوست کندن موز+فیلم

راحت ترین روش پوست کندن موز

دو طرف سر پوست موز را گرفته و خیلی راحت آن را از موز جدا کنید. مثل اینکه دارید پاکت چیپس را باز می کنید.

(۹۷۴)