آموزش ساخت زیر لیوانی با چوب بستنی | فیلم

مرحله اول : ابتدا وسایل مورد نیاز را تهیه نمایید :

تعدادی چوب بستنی 

چسب حرارتی

قیچی

نوار چسب رنگی

مرحله دوم : در این بخش سر و ته چوب بستنی ها را زده و چهار چوب بستنی را در کنار هم قرار داده و با چسب آن ها را به هم بچسبانید.سه دسته چهارتایی به هم چسبیده آماده کنید.

مرحله سوم :سایر چوب بستنی ها را با نوار چسب های رنگی دلخواه پوشانده و آن ها را به موازات هم روی دسته های چهارتایی بچسبانید.

زیر لیوانی زیبای شما آماده است!

 

(۹۹۴)