آموزش ساخت تفنگ کاغذی | فیلم

با ساده ترین امکانات یک تفنگ کاغذی اسباب بازی بسازید و سرگرمی جالبی برای خودتان فراهم کنین… 🙂

(۱۹۱۲۸۴)