صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی سه‌شنبه ۱۷ مرداد | فیلم

مهمترین تیتر روزنامه‌های اقتصادی سه‌شنبه ۱۷ مرداد عبارتست از:

+روزنامه ابرار اقتصادی

رئیس دیوان محاسبات افشاء کرد: رأی انفصال از خدمت سیف در سال ۹۶

+ روزنامه جهان اقتصاد

رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور مطرح کرد: هشدار درباره کمبود شدید مواد اولیه صنعت

+روزنامه هدف و اقتصاد

جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی: وزارت امور خارجه تحریم دارو توسط آمریکا را پیگیری حقوقی کند

+روزنامه تعادل

نوبل اقتصاد به آمریکایی‌ها رسید؛ اقتصاد “تغییرات اقلیمی” و “نوآوری” نوبل را برد

(۶)