صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۱۴ مهر | فیلم

مهمترین تیتر روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۱۴ مهر عبارتست از:

+روزنامه ابرار اقتصادی

بررسی استیضاح وزیران صنعت و راه این هفته در مجلس / هندی‌ها نفت ایران را جایگزین نفت آمریکا کردند

+روزنامه گسترش صمت

یک گام مثبت دیگر در راستای اقتصادی شفاف و آزاد؛ خوراک ارزان پتروشیمی‌ها قطع شد

+روزنامه دنیای اقتصاد

کدام پیشنهاد انتخاب می‌شود؛ سهمیه بندی بدون جبران یا سهمیه بندی با جبران؟؛ دو گزینه بنزینی روی میز

+ روزنامه شروع

کارشناسان بر افزایش سوددهی بورس همزمان با کاهش نرخ ارز تأکید کردند؛ طوفان بورس در راه است

(۶)