صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۸ مهر | فیلم

مهمترین تیتر روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۸ مهر عبارتست از:

+روزنامه ابرار اقتصادی

دولت در جلسه با سران ۳ قوه تصمیم گرفت؛ اختیار بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز

+روزنامه جهان اقتصاد

براساس گزارش گمرک آشکار شد: عبور صادرات غیرنفتی از ۲۳ میلیارد دلار

+روزنامه تعادل

۴ سامانه رصد آنلاین تجارت با حضور وزیران صنعت و ارتباطات رونمایی شد؛ تجارت در اتاق شیشه‌ای

+روزنامه دنیای اقتصاد

پیشنهادهای بانک مرکزی در جلسه شورای هماهنگی سران قوا تصویب شد؛ اختیارات ارزی برای بازارساز

(۸)