صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۵ مهر | فیلم

مهمترین تیتر روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۵ مهر عبارتست از:

+روزنامه ابرار اقتصادی

دلار از خط قرمز دولت رد شد؛ سکه تابوی ۵ میلیون تومان را هم شکست!

+روزنامه دنیای اقتصاد

مرزشکنی در بازار ارز چگونه اتفاق می‌افتد؟ بازی شبانه سفته بازان

+روزنامه تعادل

مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت بازار کار در بهار ۹۷ را تحلیل کرد؛ بازار شغل مردانه‌تر از قبل

+روزنامه جهان اقتصاد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی وعده داد: از هفته آینده؛ همه نیازهای ارزی خدماتی مردم تأمین می‌شود

(۱۳)