صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی سه‌شنبه ۲۷ شهریور | فیلم

مهمترین تیتر روزنامه‌های اقتصادی سه‌شنبه ۲۷ شهریور عبارتست از:

+روزنامه گسترش صمت

بخش زیادی از بلیت‌های هواپیما، قطار و اتوبوس در مسیر تهران – مشهد فروخته شد؛ اشتیاق زیارت در بازار گران بلیط

+روزنامه تجارت

رییس دیوان محاسبات از جدیت در اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان خبر داد؛ دور زدن قانون ممنوع

+روزنامه شروع

شاخص بورس ۲۳۶۱ واحد رشد کرد؛ روی خوش بورس به مدیر جدید

+روزنامه جهان اقتصاد

نایب رئیس اتاق ایران تشریح کرد: رویایی نهاد مالی اروپا با تحریم‌های آمریکا

(۳)