صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۱۸ مرداد | فیلم

مهمترین تیتر روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۱۸ مرداد عبارتست از:

+روزنامه دنیای اقتصاد

سیاست‌های جدید اقتصادی به چه پایش‌‌هایی نیاز دارد؟؛ برج مراقبت بسته ارزی

+روزنامه گسترش صمت

سپرده گذاری ارزی، این بار با ضمانت بانک مرکزی؛ ارزهای خانگی به چرخه اقتصاد بر می‌گردد؟

+روزنامه شروع

روند صادرات مثبت پیش‌بینی می‌شود؛ چشمک بسته جدید ارزی به تجارت

+روزنامه جهان صنعت

شبه دولتی‌ها ارز را به بازار ثانویه نمی‌آورند؛ امید واهی به بسته ارزی

 

(۳۳)


33
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>