صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۲۸ تیر | فیلم

مهمترین تیتر روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۲۸ تیر عبارتست از:

+ روزنامه ابرار اقتصادی

ممانعت از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودروی قاچاق در کنار ترخیص ۱۹۰۰ دستگاه؛ وقتی وزیر اقتصاد از انجام مسئولیت گمرک بر خود می‌بالد!

+روزنامه گسترش صمت

دولت قصد دارد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از طلب پیمانکاران را پرداخت کند؛ پیمانکاران در انتظار تسویه با دولت

+روزنامه دنیای اقتصاد

رئیس دفتر رئیس جمهور تأیید کرد: پوست اندازی در تیم اقتصادی

+روزنامه فرصت امروز

شروع برخورد قضایی با ارسال کنندگان پیامک‌های تبلیغاتی؛ ۲ راهکار وزیر ارتباطات برای تثبیت بازار تلفن همراه

 

(۲۳)