صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی سه‌شنبه ۱ خرداد | فیلم

مهمترین تیتر روزنامه‌های اقتصادی سه‌شنبه ۱ خرداد عبارتست از:

+روزنامه ابرار اقتصادی

معاون رییس جمهور اعلام کرد: وعده دولت برای افزایش درآمد سرانه مردم!

+روزنامه گسترش صنعت

کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم موافقت کرد؛ خودروسازان تنها مجاز به ۹٫۶ درصد افزایش قیمت

+روزنامه جهان اقتصاد

در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح شد؛ اقتصاد ایران بزرگ‌تر می‌شود

+روزنامه تعادل

مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری اقتصاددانان پایه‌گذاری کرد؛ سنجش ملی امنیت سرمایه‌گذاری

(۹)