صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه ۲۴ اردیبهشت | فیلم

مهمترین تیتر روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه ۲۴ اردیبهشت عبارتست از:

+روزنامه ابرار اقتصادی

سقف مجاز خروج ارز همراه مسافر نصف شد؛ بانک مرکزی با اولویت ارزی گردشگری موافقت کرد

+روزنامه گسترش صمت

۱۴۰۰ واحد در صف رفع موانع تولید؛ رفع برخی مشکلات نیاز به اختیارات فرا استانی دارد

+روزنامه هدف و اقتصاد

معاون اول رییس جمهور: دولت برای مدیریت کشور در شرایط جدید اقتصادی برنامه دارد

+روزنامه اقتصاد پویا

مسعود کرباسیان به وزیر اقتصاد بلغارستان پیشنهاد داد: بلغارستان می‌تواند با راه اندازی شعب، روابط بانکی با ایران را مستحکم کند

+روزنامه صبح اقتصاد

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: روابط بانکی، از محورهای مهم مذاکره با اروپا

(۱۵)