صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۲۲ اردیبهشت | فیلم

مهمترین تیتر روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۲۲ اردیبهشت عبارتست از:

+روزنامه فرصت امروز

وزیر کار خبر داد: سرمایه‌گذاری دانمارک برای ساخت دارو در ایران

+روزنامه ابرار اقتصادی

معاون رئیس جمهوری خبر داد: افزایش پلکانی حقوق کارمندان از اردیبهشت

+روزنامه گسترش صمت

توافقنامه‌ای دیگر با اروپایی‌ها امضا شد؛ غول سوئدی‌ در جاده‌های ایران؛ ماموت و عقاب افشان با اسکانیا توافقنامه امضا کردند

+روزنامه هدف و اقتصاد

رییس سازمان برنامه و بودجه: ۲ هزار میلیارد ریال سبد غذایی ماه رمضان مصوب شد

+روزنامه اقتصاد پویا

رییس سازمان اداری و استخدامی: سازمان‌ها برای انتشار دریافتی مدیران فقط ۱۰ روز فرصت دارند

(۲۹)