صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۲۷ اسفند | فیلم

مهمترین تیتر روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۲۷ اسفند عبارتست از:

+روزنامه دنیای اقتصاد

گسترش روابط بانکی و تجاری در دستور کار تهران و مسقط قرار گرفت؛ کوچ مالی از دوبی به عمان؟

+ روزنامه جهان اقتصاد

وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: جای خالی خودروهای پنج ستاره در صنعت ایران

+روزنامه اقتصاد ملی

رشد عرضه غیر اوپک از رشد تقاضا برای نفت جلو می‌زند؛ چشم اوپک به روی حقیقت تلخ باز شد

+روزنامه هدف و اقتصاد

وزیر کشور: دولت الکترونیک از فساد، رانت و زیر میزی جلوگیری می‌کند

(۲۲)