صفحه اول روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۸ بهمن | فیلم

مهمترین تیتر روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۸ بهمن عبارتست از:

+روزنامه دنیای اقتصاد

معاون اول رئیس جمهور تحلیل کرد: پیام پوست اندازی غول‌های اقتصادی جهان

+روزنامه تفاهم

بانک جهانی اعلام کرد: ایران؛ هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان

+روزنامه اقتصاد ملی

وزیر ارتباطات مطرح کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال، ایجاد فرصت برای جوانان

+روزنامه جهان اقتصاد

رئیس سازمان محیط زیست برای رویارویی با صنایع آلاینده خواستار همراهی وزارت بهداشت شد؛ زور رئیس جمهور هم به مافیای خودروسازی نمی‌رسد

(۱۲)