عناوین روزنامه های اقتصادی شنبه ۳۱ تیر | فیلم

مهمترین تیتر روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۳۱ تیر عبارتست از:

+روزنامه دنیای اقتصاد

رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد: راه و بیراهه تأمین کسری مؤسسات غیر مجاز

+روزنامه صبح اقتصاد

مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی مطرح کرد: پیشنهاد جدی گرانی بنزین یا بازگشت سهمیه بندی

+روزنامه ابرار اقتصادی

بانک مرکزی اعلام کرد: شرایط جدید دریافت دسته چک/ توقیف اموال مدیران مؤسسات مالی غیرمجاز

+روزنامه گسترش تجارت

زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر نرخ سود بانکی برای صادرات به گوش می‌رسد: سود ۱۴ درصدی تسهیلات صادراتی

(۸)