رقص در غبار، عاشقانه ای از جنس اصغر فرهادی | فیلم

رقص در غبار، عاشقانه ای از جنس اصغر فرهادی

اولین اثر سینمایی اصغر فرهادی توجه همزمان مخاطب عام و منتقدین را برانگیخت. نظر(یوسف خداپرست) پس از طلاق اجباری ریحانه(باران کوثری) به خاطر عدم پرداخت اقساط وام ازدواج فرار کرده و به مرد مارگیری (فرامرز قریبیان) پناه میبرد. او مصمم به آموختن مارگیری است ولی مار انگشت او را نیش میزند. مارگیر برای جلوگیری از مرگ نظر ، انگشت او را قطع می کند. در راه بیمارستان برای پرت کردن حواس نظر او را به حرف میکشد.

(۲۲۵)