تریلر تازه ترین فیلم تام کروز؛ مومیایی | فیلم

تریلر تازه ترین فیلم تام کروز؛ مومیایی

تریلر تازه ترین فیلم تام کروز؛ مومیایی (The Mummy) این فیلم تازه ترین فیلم با بازی تام کروز به شمار می رود که تا کنون با انتشار این تریلر توانسته است نظر بسیاری از منتقدان را جلب کند.

(۶۶)