با کاروان حسینی؛ روز سیزدهم محرم سخنرانی امام سجاد (ع) در کاخ یزید + فیلم

با کاروان حسینی؛ روز سیزدهم محرم سخنرانی امام سجاد (ع) در کاخ یزید

وقایع سیزدهم محرم الحرام سال ۶١ هجر قمری

▪ آراستن مجلسی در دربار ابن زیاد و به حضور طلبیدن کاروان اسرا توسط او

▪ رفتار توهین آمیز و سخنان سبک ابن زیاد به حضرت زینب (س) ، مبنی بر ” خوار کردن خاندان حسین توسط خداوند ، بدلیل خروج بر خلیفه وقت “

▪ پاسخ حضرت زینب (س) ، مبنی بر ” حرمت و عزتی که خداوند بخاطر پیامبرش ، به خاندان حسین (ع) داد و ذلت و خفتی که خاندان حکومت بخاطر جنایتی که انجام داد به آن دچار گشته است .”

▪ دستور ابن زیاد ، مبنی بر گرداندن سر مقدس امام (ع ) در کوچه ها برای ایجاد وحشت در مردم

▪ دستور انتقال سریع اسرا به شام ، توسط ابن زیاد، برای ملاقات با یزید ، جهت جلوگیری از افشاگریهای بیشتر کاروان

(۹۶)


96
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>