نقاشی کودکان؛ آموزش کشیدن ماشین آتش نشانی | فیلم

نقاشی کشیدن برای بچه ها فرصتهای زیادی برای آموزش و یادگیری فراهم می کند که یادگیری رنگ ها و اشکال هندسی ، بیان ایده ها ، ترکیب رنگها و آزمایش آن ها از آن جمله است.

در این ویدیو کشیدن یک ماشین آتش نشانی برای کودکان آموزش داده می شود!

(۵۳۶۶)


5,366
بازدیدها