آموزش زبان انگلیسی به کودکان؛ یادگیری نقشه و علائم آن | فیلم

نقشه ترسیمی است از تمامی یا قسمتی از سطح زمین که به نسبت معینی کوچک شده است، و عوارض و پدیده های جغرافیایی را به صورت انتخابی و با علایم و نشانه های خاص روی یک سطح صاف نشان می دهد.

نقشه انواع مختلف دارد که از نظر موضوع ، اندازه ، محتوا و روش که در تهیه و ترسیم آنها بکار می رود متفاوت هستند.

در علوم مختلف از نقشه برای مطالعات استفاده می گردد.ولی در علم جغرافیا نقشه ابزار اساسی در پژوهش است و ارایه نتایج است. نقشه منبع اطلاعات ،ابزار مشاهده ، وسیله ثبت مشاهدات وسیله تجزیه و تحلیل پدیده ها و عوارض جغرافیایی و مهمتر اینکه نقشه ابزاری است برای توضیح و تشریح پدیده های جغرافیایی.
اطلاعات حاشیه نقشه ، از مجموعه توضیحات و اطلاعاتی که برای سهولت کار و شناخت میزان دقت نقشه بصورت نوشته های و یا دیاگرام های در کناره های نقشه نمایش داده می شود.

در این ویدیو علائم نقشه به زبان انگلیسی گفته شده است . از جمله :

Map = نقشه  

 Compass Rose = قطب نما

North = شمال

 South = جنوب

East = شرق

 West = غرب

Scale = مقیاس

Map Key = کلید نقشه

Coordinate = مختصات جغرافیایی

Latitude = عرض جغرافیایی  

Longitude = طول جغرافیایی

(۱۴۸)