نقاشی کودکان؛ آموزش کشیدن پرندگان با استفاده از اعداد | فیلم

یکی از فواید کشیدن نقاشی برای کودک جنبه آموزشی و یادگیری و افزایش خلاقیت می باشد.

در این ویدیو کشیدن انواع پرندگان با استفاده از اعداد برای کودکان آموزش داده می شود!

(۹)


9
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>