نقاشی کودکان؛ آموزش کشیدن پرندگان با استفاده از اعداد | فیلم

یکی از فواید کشیدن نقاشی برای کودک جنبه آموزشی و یادگیری و افزایش خلاقیت می باشد.

در این ویدیو کشیدن انواع پرندگان با استفاده از اعداد برای کودکان آموزش داده می شود!

(۲۲۱)


221
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>