فیلم آموزش اسامی اعضای بدن به زبان انگلیسی برای کودکان

در این بخش به یادگیری اعضای بدن به زبان انگلیسی می‌پردازیم.

از طرفی یادگیری اعضای بدن برای کودکان لازم است و از طرف دیگر کودکان از این که اعضای بدن خود را نشان دهند و نام آن را به زبان بیاورند، لذت خواهند برد .

Body = بدن

Head = سر

Hair = سر

Ears = گوش ها

Eyes = چشم ها

Noes = بینی / دماغ

Mouth = دهان

Teeth = دندان

Tongue = زبان

Neck = گردن

Shoulders = شانه ها

Stomach = معده

Arms = بازوها

Hands = دست ها

Legs = ساق پا

Feet = پا

Review = مــــرور

(۳۴۳۶)