آموزش زبان انگلیسی به کودکان؛ اسامی میوه ها بخش دوم | فیلم

یادگیری زبان انگلیسی بسیار مهم است و مردم در سراسر دنیا تصمیم به یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم می کنند.

بسیاری از کشورها، زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم در برنامه درسی مدارس خود قرار می دهند و افراد از سنین پایین، شروع به یادگیری زبان انگلیسی می نمایند.

Gooseberry = انگور فرنگی

Cherry = گیلاس

Black Currant = توت سیاه

Red Currant = توت قرمز

Rosehip = میوه گل رز

Sea Buckthorn = سنجد تلخ

Wild Strawberry = توت فرنگی وحشی

Mango = انبه

Nectarine = هلو

Papaya = پاپایا ( نوعی میوه استوایی )

Lychee = میوه لیچی — Dragon furit = میوه اژدها

Fig = انجیر — Kiwi = کیوی

Passion Furit = میوه شور

Avacado = آواکادو

Star Fruit = میوه ستاره ای

Pomelo = پوملو (نوعی میوه در چین )

Guava = گواوا

Bread Furit = میوه نان شکل

Melon = ملون

(۶۸۵)