نقاشی کودکان؛ آموزش کشیدن شخصیت کارتونی توییتی | فیلم

با نقاشی کشیدن ماهیچه های دست تقویت می گردد و همچنین باعث هماهنگی بین چشم و دست می شود و کودک را برای انجام تکالیف مدرسه آماده می سازد.

در این ویدیو کشیدن شخصیت کارتونی توییتی برای کودکان آموزش داده می شود!

(۱۸۷۸)


1,878
بازدیدها