درست کردن کاردستی به شکل جغد برای کودکان | فیلم

با استفاده از لوله کاغذی می توانید برای کودک خود کاردستی زیبایی بسازید.

(۲۰۹۵)