علمی

چگونگی حیات در دره مارت ولیز مریخ | فیلم

چگونگی حیات در دره مارت ولیز مریخ | فیلم

آزمایشی هولناک از اثر مخرب سیگار بر ریه انسان | فیلم

آزمایشی هولناک از اثر مخرب سیگار بر ریه انسان | فیلم

کار جالب با فشفشه و مایعات | فیلم

کار جالب با فشفشه و مایعات | فیلم

بی خوابی چه  عواقبی برای شما دارد | فیلم

بی خوابی چه عواقبی برای شما دارد | فیلم

چرا باید در هواپیما گوشی خود را در حالت پرواز بگذاریم | فیلم

چرا باید در هواپیما گوشی خود را در حالت پرواز بگذاریم | فیلم

«هوش هیجانی» چیست و چرا مهم‌تر از «آی کیو» است | فیلم

«هوش هیجانی» چیست و چرا مهم‌تر از «آی کیو» است | فیلم

موجودات فضایی چه شکلی هستند |فیلم

موجودات فضایی چه شکلی هستند |فیلم

تولید انرژی الکتریکی با سکه | فیلم

تولید انرژی الکتریکی با سکه | فیلم

آزمایش علمی با بادکنک | فیلم

آزمایش علمی با بادکنک | فیلم

یک آزمایش خیلی ساده و جالب | فیلم

یک آزمایش خیلی ساده و جالب | فیلم

با این اسپری در تاریکی بدرخشید | فیلم

با این اسپری در تاریکی بدرخشید | فیلم

انداختن توپ های لاستیکی پفکی در نیتروژن مایع | فیلم

انداختن توپ های لاستیکی پفکی در نیتروژن مایع | فیلم

کشف گورستان ساکنان باستانی سرزمین فلسطین | فیلم

کشف گورستان ساکنان باستانی سرزمین فلسطین | فیلم

فیلم تمام شدن سوخت خورشید | فیلم

فیلم تمام شدن سوخت خورشید | فیلم

منشاء حیات بر روی زمین | فیلم

منشاء حیات بر روی زمین | فیلم

نظریه نسبیت اینشتین به زبان ساده | فیلم

نظریه نسبیت اینشتین به زبان ساده | فیلم

آیا موجودات فضایی در حال تخلیه انرژی خورشیدی هستند | فیلم

آیا موجودات فضایی در حال تخلیه انرژی خورشیدی هستند | فیلم

اگر یک سیاه چاله به زمین نزدیک شود، چه می شود | فیلم

اگر یک سیاه چاله به زمین نزدیک شود، چه می شود | فیلم

آزمایشی جالب با استفاده از قوانین حاکم بر چگالی اجسام | فیلم

آزمایشی جالب با استفاده از قوانین حاکم بر چگالی اجسام | فیلم

استفاده از امواج صوتی برای درمان بیماران در مصر باستان | فیلم

استفاده از امواج صوتی برای درمان بیماران در مصر باستان | فیلم