علمی

دروازه‌ای به اعماق فضا؛ پروژه جدید ناسا برای زندگی در سیارات دیگر | فیلم

دروازه‌ای به اعماق فضا؛ پروژه جدید ناسا برای زندگی در سیارات دیگر | فیلم

اولین تصویر از شبکه ماده تاریک در بین کهکشان‌ ها | فیلم

اولین تصویر از شبکه ماده تاریک در بین کهکشان‌ ها | فیلم

تلاش محققان ژاپنی برای رسیدن به گوشته زمین | فیلم

تلاش محققان ژاپنی برای رسیدن به گوشته زمین | فیلم

پروفسور سمیعی ابر جراح جهان نام گرفت | فیلم

پروفسور سمیعی ابر جراح جهان نام گرفت | فیلم

کشف سیاره ای جدید در فاصله ۴۰ سال نوری از زمین | فیلم

کشف سیاره ای جدید در فاصله ۴۰ سال نوری از زمین | فیلم

کشف جدید ناسا؛ انسلادوس ششمین قمر زحل | فیلم

کشف جدید ناسا؛ انسلادوس ششمین قمر زحل | فیلم

پس از برخورد شهاب سنگ با زمین چه روی می دهد | فیلم

پس از برخورد شهاب سنگ با زمین چه روی می دهد | فیلم

ماهیان پرورشی گیاهخوار می شوند | فیلم

ماهیان پرورشی گیاهخوار می شوند | فیلم

میکرو ارگانیسم ها در بیابان آتاکاما امکان وجود زندگی در مریخ را تقویت می‌کند | فیلم

میکرو ارگانیسم ها در بیابان آتاکاما امکان وجود زندگی در مریخ را تقویت می‌کند | فیلم

یوری گاگارین اولین فضانورد جهان | فیلم

یوری گاگارین اولین فضانورد جهان | فیلم

قدیمی‌ترین فسیل جهان کشف شد | فیلم

قدیمی‌ترین فسیل جهان کشف شد | فیلم

فوران کوه آتشفشان اتنا در ایتالیا | فیلم

فوران کوه آتشفشان اتنا در ایتالیا | فیلم

کشف جالب و عجیب میکروب های ۵۰ هزار ساله | فیلم

کشف جالب و عجیب میکروب های ۵۰ هزار ساله | فیلم

خودآگاهی میمون ها در مشاهده خودشان در آینه | فیلم

خودآگاهی میمون ها در مشاهده خودشان در آینه | فیلم

پرورش کلم چینی در فضا | فیلم

پرورش کلم چینی در فضا | فیلم

کشف قاره جدید با نام زیلاندیا | فیلم

کشف قاره جدید با نام زیلاندیا | فیلم

فرود موفقیت‌آمیز فالکون ۹ | فیلم

فرود موفقیت‌آمیز فالکون ۹ | فیلم

کشف شگفت انگیز ناسا: وجود حیات در فضا | فیلم

کشف شگفت انگیز ناسا: وجود حیات در فضا | فیلم

مصریان باستان در جستجوی انرژی الکترو مغناطیسی زمین | فیلم

مصریان باستان در جستجوی انرژی الکترو مغناطیسی زمین | فیلم

عبور شهاب سنگ سبز رنگ در شمال غربی آمریکا | فیلم

عبور شهاب سنگ سبز رنگ در شمال غربی آمریکا | فیلم