علمی

اسپیس ایکس با موشک فالکون ۹ رکورد شکست | فیلم

اسپیس ایکس با موشک فالکون ۹ رکورد شکست | فیلم

ویدئو جدید ناسا از ماموریت های فضاپیمای کاسینی | فیلم

ویدئو جدید ناسا از ماموریت های فضاپیمای کاسینی | فیلم

ونیز میزبان کاشفان و مخترعان عصر مدرن | فیلم

ونیز میزبان کاشفان و مخترعان عصر مدرن | فیلم

انفجار های بزرگ دنیا/بلایایی اطرف ما (قسمت آخر) | فیلم

انفجار های بزرگ دنیا/بلایایی اطرف ما (قسمت آخر) | فیلم

اگر جای ماه با سیارات دیگر عوض میشد | فیلم

اگر جای ماه با سیارات دیگر عوض میشد | فیلم

انفجار های بزرگ دنیا؛ بلایایی اطرف ما (قسمت سوم) | فیلم

انفجار های بزرگ دنیا؛ بلایایی اطرف ما (قسمت سوم) | فیلم

محصولات قابل برداشت از ریز جلبک ها | فیلم

محصولات قابل برداشت از ریز جلبک ها | فیلم

انفجار های بزرگ دنیا؛ بلایایی اطرف ما (قسمت اول) | فیلم

انفجار های بزرگ دنیا؛ بلایایی اطرف ما (قسمت اول) | فیلم

انفجار های بزرگ دنیا؛ بلایایی اطرف ما (قسمت دوم) | فیلم

انفجار های بزرگ دنیا؛ بلایایی اطرف ما (قسمت دوم) | فیلم

فیلم جدید ناسا ساخته شده از بیش از ۱۴ هزار تصویر از ماموریت های آپولو

فیلم جدید ناسا ساخته شده از بیش از ۱۴ هزار تصویر از ماموریت های آپولو

طرح اروپایی تصفیه فاضلاب شهری بدون مصرف انرژی | فیلم

طرح اروپایی تصفیه فاضلاب شهری بدون مصرف انرژی | فیلم

تصاویری جدید از مشتری؛ بزرگ‌ترین سیاره منظومه شمسی | فیلم

تصاویری جدید از مشتری؛ بزرگ‌ترین سیاره منظومه شمسی | فیلم

مأموریت جدید ناسا برای لمس خورشید | فیلم

مأموریت جدید ناسا برای لمس خورشید | فیلم

آزمایش های حیرت انگیز و سرگرم کننده با وسایل ساده | فیلم

آزمایش های حیرت انگیز و سرگرم کننده با وسایل ساده | فیلم

۹ چیز که از توالت منزلتان کثیف تر هستند | فیلم

۹ چیز که از توالت منزلتان کثیف تر هستند | فیلم

اگر کره زمین نچرخد چه اتفاقی می افتد | فیلم

اگر کره زمین نچرخد چه اتفاقی می افتد | فیلم

کسانی که کوررنگی دارند دنیا را چگونه می بینند | فیلم

کسانی که کوررنگی دارند دنیا را چگونه می بینند | فیلم

راهپیمایی ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه ای در فضا برای تعمیر یک دستگاه ردیابی | فیلم

راهپیمایی ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه ای در فضا برای تعمیر یک دستگاه ردیابی | فیلم

کشف ۳۸ میلیون قطعه زباله پلاستیکی در دور دست‌ترین نقطه جهان | فیلم

کشف ۳۸ میلیون قطعه زباله پلاستیکی در دور دست‌ترین نقطه جهان | فیلم

چه مدت طول می کشد تا زباله ها تجزیه شوند | فیلم

چه مدت طول می کشد تا زباله ها تجزیه شوند | فیلم