علمی

ستاره شناس برجسته: تا ٢۵ سال دیگر فرا زمینی ها را پیدا می کنیم | فیلم

ستاره شناس برجسته: تا ٢۵ سال دیگر فرا زمینی ها را پیدا می کنیم | فیلم

چند آزمایش علمی ساده که در یک دقیقه می‌توانید انجام دهید | فیلم

چند آزمایش علمی ساده که در یک دقیقه می‌توانید انجام دهید | فیلم

انداختن فلز سدیم داخل توالت فرنگی | فیلم

انداختن فلز سدیم داخل توالت فرنگی | فیلم

ویدیوی علمی جالب؛ آیا از آنچه می بینیم برداشت درست داریم | فیلم

ویدیوی علمی جالب؛ آیا از آنچه می بینیم برداشت درست داریم | فیلم

اگر زنده به گور شویم چه اتفاقی برایمان می افتد | فیلم

اگر زنده به گور شویم چه اتفاقی برایمان می افتد | فیلم

حفره های کنار گوش به خاطر چیست | فیلم

حفره های کنار گوش به خاطر چیست | فیلم

ضبط صدای خندیدن موش ها | فیلم

ضبط صدای خندیدن موش ها | فیلم

طولانی ترین و خطرناک ترین گسل جهان؛ گسل سن آندریاس | فیلم

طولانی ترین و خطرناک ترین گسل جهان؛ گسل سن آندریاس | فیلم

شگفت انگیز ترین واقعیت در مورد اتم های بدن ما | فیلم

شگفت انگیز ترین واقعیت در مورد اتم های بدن ما | فیلم

پیامدهای تلخ گرمایش زمین | فیلم

پیامدهای تلخ گرمایش زمین | فیلم

پیش بینی انقراض انسان توسط هاوکینگ، واکنش دانشمندان دنیا را برانگیخت | فیلم

پیش بینی انقراض انسان توسط هاوکینگ، واکنش دانشمندان دنیا را برانگیخت | فیلم

ساخت خورشیدی در چین که سه برابر داغ تر از خورشید واقعی است | فیلم

ساخت خورشیدی در چین که سه برابر داغ تر از خورشید واقعی است | فیلم

اتمام مراحل ساخت تلسکوپ فضایی جیمز وب، بزرگترین تلسکوپ جهان | فیلم

اتمام مراحل ساخت تلسکوپ فضایی جیمز وب، بزرگترین تلسکوپ جهان | فیلم

اقدامی جدید برای خاموش کردن آتش | فیلم

اقدامی جدید برای خاموش کردن آتش | فیلم

این ویدیو تئوری چند بعدی بودن زمان را توضیح می‌دهد | فیلم

این ویدیو تئوری چند بعدی بودن زمان را توضیح می‌دهد | فیلم

طرح “کهکشان راه شیری” رازهایی از پیدایش ستارگان را برملا می‌کند | فیلم

طرح “کهکشان راه شیری” رازهایی از پیدایش ستارگان را برملا می‌کند | فیلم

تزار؛ بزرگ ترین بمب اتمی منفجر شده در جهان | فیلم

تزار؛ بزرگ ترین بمب اتمی منفجر شده در جهان | فیلم

فیلم تاثیر امواج صوتی روی نمک

فیلم تاثیر امواج صوتی روی نمک

دختر انگلیسی با آرزوی زندگی دوباره، منجمد شد | فیلم

دختر انگلیسی با آرزوی زندگی دوباره، منجمد شد | فیلم

میریام سیدیبی: قدرت ساده دست شستن | فیلم

میریام سیدیبی: قدرت ساده دست شستن | فیلم