علمی

مردم؛ لطفا بیایید «شگفتی» را به «شگفت آور» بازگردانیم | فیلم

مردم؛ لطفا بیایید «شگفتی» را به «شگفت آور» بازگردانیم | فیلم

برخورد ابر گازی عظیم با کهکشان راه شیری تا ۳۰ میلیون سال آینده | فیلم

برخورد ابر گازی عظیم با کهکشان راه شیری تا ۳۰ میلیون سال آینده | فیلم

زندگی دایناسورها در ۲۵۰ میلیون سال پیش	 | فیلم

زندگی دایناسورها در ۲۵۰ میلیون سال پیش | فیلم

نتایج تحقیقات پیرامون قدمت بسیار زیاد مجسمه ابولهول و اهرام مصر | فیلم

نتایج تحقیقات پیرامون قدمت بسیار زیاد مجسمه ابولهول و اهرام مصر | فیلم

تصاویر و اطلاعاتی جالب از سونامی بزرگ سال ۲۰۰۴ | فیلم

تصاویر و اطلاعاتی جالب از سونامی بزرگ سال ۲۰۰۴ | فیلم

ترس انسان از زنده سوختن | فیلم

ترس انسان از زنده سوختن | فیلم

اطلاعات نجومی مصریان باستان در ۱۱ هزار سال پیش از میلاد مسیح | فیلم

اطلاعات نجومی مصریان باستان در ۱۱ هزار سال پیش از میلاد مسیح | فیلم

اسپاینازوروس؛ دایناسور وحشی ماهیخوار | فیلم

اسپاینازوروس؛ دایناسور وحشی ماهیخوار | فیلم

چرا از غرق شدن می ترسیم | فیلم

چرا از غرق شدن می ترسیم | فیلم

ساینازوروس؛ بزرگترین دایناسور گوشتخوار ماقبل تاریخ | فیلم

ساینازوروس؛ بزرگترین دایناسور گوشتخوار ماقبل تاریخ | فیلم

آزمایش سرگرم کننده برای کودکان با لیوان آب و تخم مرغ | فیلم

آزمایش سرگرم کننده برای کودکان با لیوان آب و تخم مرغ | فیلم

کشف فسیل دایناسور صد میلیون ساله در سنگ کهربا | فیلم

کشف فسیل دایناسور صد میلیون ساله در سنگ کهربا | فیلم

واکنش نوشابه با کلر | فیلم

واکنش نوشابه با کلر | فیلم

روش‌ها نوین جلوگیری از فرسایش خاک | فیلم

روش‌ها نوین جلوگیری از فرسایش خاک | فیلم

آزمایشات شگفت انگیز با مایعات | فیلم

آزمایشات شگفت انگیز با مایعات | فیلم

واکنش جالب شیر با نوشابه های کوکا و فانتا | فیلم

واکنش جالب شیر با نوشابه های کوکا و فانتا | فیلم

سه آزمایش بسیار جالب با بادکنک | فیلم

سه آزمایش بسیار جالب با بادکنک | فیلم

چطور برف مصنوعی بسازیم | فیلم

چطور برف مصنوعی بسازیم | فیلم

در آینده طول یک شبانه روز بر روی کره‌ زمین ۲۵ ساعت می‌شود | فیلم

در آینده طول یک شبانه روز بر روی کره‌ زمین ۲۵ ساعت می‌شود | فیلم

چگونه از فروپاشی شهرهایی با رشد سریع جلوگیری کنیم | فیلم

چگونه از فروپاشی شهرهایی با رشد سریع جلوگیری کنیم | فیلم