علمی

ویدیویی از دیده شدن یک شی مثلثی در آسمان | فیلم

ویدیویی از دیده شدن یک شی مثلثی در آسمان | فیلم

ادغام دو سیاه چاله فضایی در یکدیگر | فیلم

ادغام دو سیاه چاله فضایی در یکدیگر | فیلم

هواژل، سبک ترین ماده جهان | فیلم

هواژل، سبک ترین ماده جهان | فیلم

پیشرفت علم پزشکی با بکار انداختن میکروموتور ها به کمک باکتری‌ها | فیلم

پیشرفت علم پزشکی با بکار انداختن میکروموتور ها به کمک باکتری‌ها | فیلم

ساخت ربات خزنده برای انتقال دارو به بدن | فیلم

ساخت ربات خزنده برای انتقال دارو به بدن | فیلم

راکت «فالکون هوی اسپیس ایکس» با موفقیت پرتاب شد | فیلم

راکت «فالکون هوی اسپیس ایکس» با موفقیت پرتاب شد | فیلم

عملکرد جزء به جزء کارخانه تفکیک زباله | فیلم

عملکرد جزء به جزء کارخانه تفکیک زباله | فیلم

ویدیوی پرواز یوفو بر روی ماه | فیلم

ویدیوی پرواز یوفو بر روی ماه | فیلم

چگونگی گسترش نژاد بشر در سراسر جهان | فیلم

چگونگی گسترش نژاد بشر در سراسر جهان | فیلم

فیلمی حیرت انگیز از جریان گدازه هاوایی که به اقیانوس می‌رود | فیلم

فیلمی حیرت انگیز از جریان گدازه هاوایی که به اقیانوس می‌رود | فیلم

فرسایش خطرناک در ساحل کالیفرنیا | فیلم

فرسایش خطرناک در ساحل کالیفرنیا | فیلم

تصاویر منتخب ناسا در سال ۲۰۱۷ | فیلم

تصاویر منتخب ناسا در سال ۲۰۱۷ | فیلم

صدای زلزله تقریبا اینجوری است | فیلم

صدای زلزله تقریبا اینجوری است | فیلم

نور ناشی از پرتاب راکت فالکون ۹ مردم آمریکا را به وحشت انداخت | فیلم

نور ناشی از پرتاب راکت فالکون ۹ مردم آمریکا را به وحشت انداخت | فیلم

ویدیوی تایم لپس فوق‌العاده زیبا از از راکت فالکون ۹ که مردم را به وحشت انداخته بود | فیلم

ویدیوی تایم لپس فوق‌العاده زیبا از از راکت فالکون ۹ که مردم را به وحشت انداخته بود | فیلم

پرتاپ و فرود ورژن جدید موشک نیو شپرد | فیلم

پرتاپ و فرود ورژن جدید موشک نیو شپرد | فیلم

فضانوردان چه طور قبل از یک ماموریت فضایی آماده می شوند | فیلم

فضانوردان چه طور قبل از یک ماموریت فضایی آماده می شوند | فیلم

نمایش گرد بودن زمین در تازه‌ترین ویدیو راهپیمایی فضایی ناسا | فیلم

نمایش گرد بودن زمین در تازه‌ترین ویدیو راهپیمایی فضایی ناسا | فیلم

برخورد پرنده با هواپیما چه خطراتی به دنبال دارد | فیلم

برخورد پرنده با هواپیما چه خطراتی به دنبال دارد | فیلم

ویدیوی تایم لپس ناسا از کره زمین | فیلم

ویدیوی تایم لپس ناسا از کره زمین | فیلم