فناوری

خودروی مفهومی رنو در نمایشگاه پاریس | فیلم

خودروی مفهومی رنو در نمایشگاه پاریس | فیلم

مشاهده فوران آب در یکی از قمرهای مشتری + فیلم

مشاهده فوران آب در یکی از قمرهای مشتری + فیلم

چهار چرخه متعادل مخصوص سطوح ناهموار + فیلم

چهار چرخه متعادل مخصوص سطوح ناهموار + فیلم

پرتاب کودکان از پشت بام برای درک خوشبختی + فیلم

پرتاب کودکان از پشت بام برای درک خوشبختی + فیلم

SIGGRAPH بزرگترین نمایشگاه‌ در حوزه گرافیک و تکنولوژی + فیلم

SIGGRAPH بزرگترین نمایشگاه‌ در حوزه گرافیک و تکنولوژی + فیلم

با مچ بند دستی واقعیت مجازی شلیک کنید | فیلم

با مچ بند دستی واقعیت مجازی شلیک کنید | فیلم

رونمایی از طرح حمل و نقل بین سیاره ای اسپیس اکس + فیلم

رونمایی از طرح حمل و نقل بین سیاره ای اسپیس اکس + فیلم

ذوب شدن اشیاء مختلف از زاویه ماکرو + فیلم

ذوب شدن اشیاء مختلف از زاویه ماکرو + فیلم

چگونگی ساخت توپ تنیس + فیلم

چگونگی ساخت توپ تنیس + فیلم

استاپ موشن بی نظیر دستی و بدون کمک کامپیوتر + فیلم

استاپ موشن بی نظیر دستی و بدون کمک کامپیوتر + فیلم

بازی و رقص را در یک واقعیت مجازی تجربه کنید | فیلم

بازی و رقص را در یک واقعیت مجازی تجربه کنید | فیلم

طرح های روی لباستان را با موبایل بسازید | فیلم

طرح های روی لباستان را با موبایل بسازید | فیلم

به‌زودی تمام کامپیوترها با چشم کنترل می‌شوند | فیلم

به‌زودی تمام کامپیوترها با چشم کنترل می‌شوند | فیلم

ربات بدمینتون باز که حریف قدر خود را شکست داد + فیلم

ربات بدمینتون باز که حریف قدر خود را شکست داد + فیلم

رباتی که قادر است روی سطوح نازک قدم بزند | فیلم

رباتی که قادر است روی سطوح نازک قدم بزند | فیلم

تمدن فرانسوی روی جمجمه مبارزان الجزایر + فیلم

تمدن فرانسوی روی جمجمه مبارزان الجزایر + فیلم

فیلم خرچنگ دست آموز ورزشکار

فیلم خرچنگ دست آموز ورزشکار

شیرین کاری پیک موتوری که برایش دردسرساز شد + فیلم

شیرین کاری پیک موتوری که برایش دردسرساز شد + فیلم

نمایی جذاب از یک کهکشان نامنظم | فیلم

نمایی جذاب از یک کهکشان نامنظم | فیلم

اولین رکورد عبور از صحرای ربع الخالی با رنجرور + فیلم

اولین رکورد عبور از صحرای ربع الخالی با رنجرور + فیلم